KT: 0915 54 54 82 
KD: 0913 54 54 82 

Bản tin Huy Hoàng Minh

TRI ÂN KHÁCH HÀNG - TẶNG LỊCH NĂM MỚI 2019
Như thông lệ, mỗi dịp cuối năm Cty Cao Su Nhựa Huy Hoàng Minh đã và đang triển khai hàng loạt các ...