KT: 0915 54 54 82  
KD: 0913 54 54 82 

Giá cao su Việt Nam (25/12/2015)

25/12/2015    4.6/5 trong 3 lượt 
Giá cao su Việt Nam (25/12/2015)
Giá cao su Việt Nam là chúng tôi cập nhật diễn biến giá cao su tại một số địa phương trong lãnh thổ Việt Nam hàng ngày nhanh nhất, tin thị trường cao su mới nhất
 
Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng - giảm
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7500 Phú Yên - Sông Hinh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7500 Bình Thuận - Hàm Thuận Bắc 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7500 Quảng Bình - Bố Trạch 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7500 Quảng Trị - Vĩnh Linh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7500 Đắk Nông - Đắk Mil 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7500 Đắk Lắk - Buôn Đôn 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7500 Kon Tum - TP.Kon Tum 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7500 Tây Ninh - TX.Tây Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7500 Bình Dương - Bến Cát 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7500 Đồng Nai - TP.Biên Hòa 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7500 Bình Phước - Lộc Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7500 Gia Lai - TP.Pleiku 0
Cao su SVR3L 26300 Quảng Bình - Bố Trạch 0
Cao su SVR3L 26300 Quảng Trị - Vĩnh Linh 0
Cao su SVR3L 26300 Đắk Nông - Đắk Mil 0
Cao su SVR3L 26300 Đắk Lắk - Buôn Đôn 0
Cao su SVR3L 26300 Kon Tum - TP.Kon Tum 0
Cao su SVR3L 26300 Tây Ninh - TX.Tây Ninh 0
Cao su SVR3L 26300 Bình Dương - Bến Cát 0
Cao su SVR3L 26300 Đồng Nai - TP.Biên Hòa 0
Cao su SVR3L 26300 Bình Phước - Lộc Ninh 0
Cao su SVR3L 26300 Gia Lai - TP.Pleiku 0
Cao su SVR10 26000 Quảng Bình - Bố Trạch 0
Cao su SVR10 26000 Quảng Trị - Vĩnh Linh 0
Cao su SVR10 26000 Đắk Nông - Đắk Mil 0
Cao su SVR10 26000 Đắk Lắk - Buôn Đôn 0
Cao su SVR10 26000 Kon Tum - TP.Kon Tum 0
Cao su SVR10 26000 Tây Ninh - TX.Tây Ninh 0
Cao su SVR10 26000 Bình Dương - Bến Cát 0
Cao su SVR10 26000 Đồng Nai - TP.Biên Hòa 0
Theo Nhà Nông