Vật liệu chịu nhiệt

Vật liệu chịu nhiệtVật liệu Chịu nhiệt là các sản phẩm Huy Hoàng Minh phân phối và sản xuất có công dụng chính là Chịu nhiệt độ cao.
Dây tết tẩm chì (Graphite packing)
Dây tết tẩm chì là một loại vật liệu chịu nhiệt và chịu áp suất cao, thường được sử dụng trong các ứng dụng kín khít trong nhiều lĩnh vực công nghiệp khác nhau.