KT: 0908 63 53 99
KD: 0908 96 13 96

Liều mình

06/07/2015    4.6/5 trong 3 lượt 
Liều mình
Một học sinh đi chơi về tuyên bố với cả phòng:
 Cuối cùng rồi cũng có người con gái dám liều mình vì tao. Cả phòng nhao nhao:
 
- Ai vậy mày, nhỏ nào nói nghe coi?
 
- Nhỏ Hồng bên lớp sử chứ ai!
 
- Nhỏ nói gì với mày?
 
- Nhỏ nói “Yêu ông ư? Tui thà nhảy lầu còn hơn”.