cao su chong rung

Cao su chân máy K120
Cao su chân máy K120 là một dạng cao su kỹ thuật gắn dưới chân máy công nghiệp có tác dụng chống rung, giảm chấn cho các máy móc như máy phát điện, máy nổ, máy nén khí...
Cao su chân máy K100
Cao su chân máy K100 là một dạng cao su kỹ thuật gắn dưới các chân máy công nghiệp, có tác dụng chống rung, giảm chấn như máy phát điện, máy nổ, máy nén khí...
Cao su chân máy K80
Cao su chân máy K80 là một dạng cao su kỹ thuật gắn dưới các chân máy công nghiệp, có tác dụng chống rung, giảm chấn như máy phát điện, máy nổ, máy nén khí...
Cao su chân máy K50
Cao su chân máy K50 là một dạng cao su kỹ thuật gắn dưới các chân máy công nghiệp, có tác dụng chống rung, giảm chấn như máy phát điện, máy nổ, máy nén khí...
Cao su chân máy K65
Cao su chân máy K65 là một dạng cao su kỹ thuật gắn dưới các chân máy công nghiệp, có tác dụng chống rung, giảm chấn như máy phát điện, máy nổ, máy nén khí...
Cao su chân máy K30
Cao su chân máy K30 là một dạng cao su kỹ thuật gắn dưới các chân máy công nghiệp, có tác dụng chống rung, giảm chấn như máy phát điện, máy nổ, máy nén khí...
Cao su chân máy K20
Cao su chân máy K20 là một dạng cao su kỹ thuật gắn dưới các chân máy công nghiệp, có tác dụng chống rung, giảm chấn như máy phát điện, máy nổ, máy nén khí...
Cao su chân máy K15
Cao su chân máy K15 là một dạng cao su kỹ thuật gắn dưới các chân máy công nghiệp, có tác dụng chống rung, giảm chấn như máy phát điện, máy nổ, máy nén khí...
Vòng đệm cao su chống rung
Vòng đệm cao su chống rung được gia công từ vật liệu cao su, theo quy cách hoặc bản vẽ của quý khách hàng
Đầu  Trước   1  2  3  4  5   Tiếp  Cuối
Sinh nhật 10 năm, Tình thân bền chặt
Trao đổi liên kết website
Nhựa công nghiệp