cao su chan may k150

Cao su chân máy K150 có 2 tai
Cao su chân máy k150 có 2 tai là một dạng cao su kỹ thuật dùng làm chân máy cho máy phát điện, máy nổ, máy nén khí...
Sinh nhật 10 năm, Tình thân bền chặt
Trao đổi liên kết website
Nhựa công nghiệp