cao su tam xe ranh

Cao su chống rung dạng tấm xẻ rãnh
Cao su chống rung, giảm chấn dạng tấm xẻ rãnh là sản phẩm từ cao su với chức năng chống rung, dạng tấm có xẻ rãnh để tăng độ dẻo, giảm chấn, tiêu âm.
Sinh nhật 10 năm, Tình thân bền chặt
Trao đổi liên kết website
Nhựa công nghiệp