Cao su chống rung giảm chấn hàng gia công

14/03/2023
Cao su chống rung giảm chấn hàng gia công
Cao su chống rung giảm chấn hàng gia công là sản phẩm được làm từ nguyên liệu cao su tổng hợp sau đó gia công theo bản vẽ của Quý khách hàng có tác dụng Chống rung và Giảm chấn động.
 

 Cao su chống rung giảm chấn hàng gia công là gì?

Cao su chống rung giảm chấn hàng gia công là sản phẩm được làm từ nguyên liệu cao su tổng hợp sau đó gia công theo bản vẽ của Quý khách hàng có tác dụng Chống rung và Giảm chấn động.
- Huy Hoàng Minh (HHM) Sản xuất và gia công các sản phẩm cao su, cao su kỹ thuật theo yêu cầu của Quý khách hàng
- Cao su tấm 
- Cao su đùn 
- Gia công cao su
- Cao su chịu nhiệt (Silicone)
Cao su chống rung giảm chấn
- Cao su chịu xăng dầu, hóa chất
- Mút xốp EVa - Cao su xốp
- Gioăng, Oring, Vòng đệm từ Cao su
...

Huy Hoàng Minh (HHM)