KT: 0915 54 54 82  
KD: 0913 54 54 82 

Nhựa POM tấm

14/07/2015    4.6/5 trong 3 lượt 
Nhựa POM tấm
Nhựa POM tấm là vật liệu nhựa tổng hợp, có độ bền cơ học cao, chịu va đập, tính chất hóa, lý tốt...
 Nhựa POM tấm là vật liệu nhựa tổng hợp, có độ bền cơ học cao, chịu va đập, tính chất hóa, lý tốt...

Mời bạn xem thêm sản phẩm nhựa tại Nhựa kỹ thuật