Ống cao su chịu áp lực bố vải

27/11/2015
Ống cao su chịu áp lực bố vải
Ống cao su chịu lực bố vải được sản xuất bằng vật liệu cao su có đan các lớp bố vải ở giữa để tăng cường chịu áp lực, chịu độ kháng xé tốt...

Ống cao su chịu áp lực bố vải

   - Sản phẩm có cơ tính tốt, độ bên chịu lực cao, độ kháng xé tốt.
   - Sản phẩm được sản xuất theo dạng ống có kích thước từ Φ18 - Φ500mm
   - Độ dài từ 5 mét đến 20 mét 
   - Có lớp bố vải từ 1 -15 lớp
   - Chịu áp lực tới 40 bar
 
 
 
 
 
www.caosukythuat.com