cao su chiu kiem

Ống cao su chịu xăng, dầu, kiềm
Ống cao su chịu xăng, dầu, kiềm được sản xuất từ cao su ở dạng ống có khả năng chịu hóa chất cao như Xăng, Dầu, Dung môi chứa Kiềm...
Ống cao su chịu hóa chất
Ống cao su chịu hóa chất được sản xuất từ cao su dạng ống có khả năng chịu hóa chất cao như: xăng, dầu, kiềm, axit...
Ống cao su chịu dầu
Ống cao su chịu dầu được sản xuất từ cao su và hợp chất có khả năng chịu được sự ăn mòn của dầu, nhớt dùng để dẫn dầu, tùy theo nhu cầu của khách hàng mà Huy Hoàng Minh sản xuất ống có màu sắc, áp lực, kích thước ống khác nhau...
Sinh nhật 10 năm, Tình thân bền chặt
Trao đổi liên kết website
Nhựa công nghiệp