Đặt mục tiêu xuất khẩu thuỷ sản đạt 7.1 tỷ USD trong năm 2017

04/01/2017
Đặt mục tiêu xuất khẩu thuỷ sản đạt 7.1 tỷ USD trong năm 2017
Năm 2017, ngành thủy sản đặt ra mục tiêu kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản đạt 7.1 tỷ USD và tổng sản lượng thuỷ sản đạt 6.85 triệu tấn; trong đó, sản lượng khai thác 3.05 triệu tấn, nuôi trồng 3.8 triệu tấn.
 Theo Tổng cục thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, để thực hiện mục tiêu này, năm 2017, ngành thuỷ sản cần tập trung khai thác lợi thế của lĩnh vực nuôi trồng và khai thác.
Cụ thể, đối với sản phẩm tôm nước lợ, đây là một lợi thế và còn nhiều dư địa để khai thác. Hiện cả nước có khoảng 700,000 ha nuôi tôm nước lợ; trong đó, có 95,000 ha nuôi tôm công nghiệp, còn lại hơn 600,000 ha nuôi quảng canh và quảng canh cải tiến, nhưng với năng suất hiện còn thấp. Do đó, năm 2017 hoàn toàn có thể tăng về sản lượng, tuy nhiên phải kiểm soát tốt dịch bệnh, xúc tiến và mở rộng thị trường.
Đối với sản phẩm cá tra, cần tập trung tạo hành lang pháp lý, kết hợp với việc xử lý tốt các rào cản thị trường của các nước nhập khẩu. Về lâu dài, khẩn trương xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm quốc gia cá da trơn; tạo ra dòng sản phẩm chất lượng cao, xây dựng thương hiệu và nâng cao uy tín, chất lượng con cá tra Việt Nam. Như vậy, bên cạnh việc phát triển cá tra phi lê thì sẽ tạo ra dòng sản phẩm chất lượng cao; gia tăng sản phẩm có giá trị gia tăng cao chế biến từ cá tra.
Bên cạnh đó, cần tạo ra đột phá ở thị trường trong nước, bởi thị trường này vẫn còn rất nhiều dư địa với hơn 90 triệu dân. Trong năm 2017, sẽ có hội chợ lớn chuyên về cá tra tại Hà Nội để giới thiệu và xúc tiến mở rộng thị trường.
Theo Tổng cục Thuỷ sản, năm 2016, kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản đạt khoảng 7 tỷ USD. Tổng sản lượng thuỷ sản đạt hơn 6.7 triệu tấn, bao gồm sản lượng khai thác đạt 3.1 triệu tấn; sản lượng nuôi trồng đạt trên 3.6 triệu tấn; diện tích nuôi trồng 1.3 triệu ha./. 
My Hang
caosu.net.vn