cao su chiu hoa chat

Ống cao su đùn chịu áp lực
Ống cao su đùn chịu áp lực là được công ty Huy Hoàng Minh sản xuất ở dạng đùn chịu áp lực cao theo tiêu chuẩn và công nghệ nhật bản.
Ống cao su đùn dẫn khí
Ống cao su đùn dẫn khí là được công ty Huy Hoàng Minh sản xuất ở dạng đùn chuyên về DẪN KHÍ theo tiêu chuẩn và công nghệ hiện đại của Nhật Bản.
Ống cao su đùn dẫn hóa chất
Ống cao su đùn dẫn hóa chất được sản xuất sạng đùn bằng cao su theo tiêu chuẩn và công nghệ hiện đại của Nhật Bản đáp ứng tốt dẫn hóa chất như xăng, đầu, axit...
Ống cao su chịu xăng, dầu, kiềm
Ống cao su chịu xăng, dầu, kiềm được sản xuất từ cao su ở dạng ống có khả năng chịu hóa chất cao như Xăng, Dầu, Dung môi chứa Kiềm...
Ống cao su chịu hóa chất
Ống cao su chịu hóa chất được sản xuất từ cao su dạng ống có khả năng chịu hóa chất cao như: xăng, dầu, kiềm, axit...
Ống cao su chịu dầu
Ống cao su chịu dầu được sản xuất từ cao su và hợp chất có khả năng chịu được sự ăn mòn của dầu, nhớt dùng để dẫn dầu, tùy theo nhu cầu của khách hàng mà Huy Hoàng Minh sản xuất ống có màu sắc, áp lực, kích thước ống khác nhau...
Ống cao su chịu axit
Ống cao su chịu Axit được sản xuất từ cao su và hợp chất có khả năng chịu được sự ăn mòn của Axit dùng để dẫn axit, tùy theo nhu cầu của khách hàng mà Huy Hoàng Minh sản xuất ống có màu sắc, áp lực, kích thước ống khác nhau...
Cao su tấm chịu xăng, dầu, hóa chất
Cao su chịu xăng, dầu, hóa chất là những tấm cao su được sản xuất theo tiêu chuẩn và công nghệ hiện đại đáp ứng được đầy đủ các tính năng chịu xăng, dầu, hóa chất (axit, kiềm…) của cao su
Sinh nhật 10 năm, Tình thân bền chặt
Trao đổi liên kết website
Nhựa công nghiệp