KT: 0908 63 53 99
KD: 0913 54 54 82

Đệm chống va

Đệm chống vaĐệm chống va được sản xuất từ cao su có ứng dụng lớn trong việc chống va đập cho các ngành tàu cảng, vận tải...
Cao su kỹ thuật - Đệm chống va chữ I
Đệm chống va chữ I được Công ty Huy Hoàng Minh sản xuất theo tiêu chuẩn và công nghệ hiện đại đáp ứng được đầy đủ các tính năng cơ bản của cao su.
Đệm chống va chữ I
Đệm chống va chữ I được Công ty Huy Hoàng Minh sản xuất theo tiêu chuẩn và công nghệ hiện đại đáp ứng được đầy đủ các tính năng cơ bản của cao su.
Đệm chống va cầu cảng
Đệm chống va cầu cảng là những tấm đệm cao su (Đệm chữ A, Lambada, Đệm hình tròn... ) được công ty Huy Hoàng Minh sản xuất theo tiêu chuẩn và công nghệ hiện đại đáp ứng được đầy đủ các tính năng cơ bản của cao su.
Đệm cao su chống va chữ D
Đệm cao su chống va chữ D là cao su đặc được sản xuất dùng để chống va đập, bảo vệ tường cho nhà xưởng, ngành tàu cảng...
Đệm Lambada
Đệm Lambada được Công ty Huy Hoàng Minh sản xuất theo tiêu chuẩn và công nghệ hiện đại đáp ứng được đầy đủ các tính năng cơ bản của cao su.
Đệm chống va chữ A
Đệm chống va chữ A là cao su đặc được sản xuất dùng để chống va đập, bảo vệ tường cho nhà xưởng, ngành tàu cảng...
Đệm chống va hình trụ
Đệm chống va hình trụ là cao su đặc được sản xuất dùng để chống va đập, bảo vệ tường, kè cho ngành tàu cảng...
Cao su chống va đập
Cao su chống va đập là cao su đặc được sản xuất dùng để chống va đập, bảo vệ tường cho nhà xưởng, ngành tàu cảng...
Đệm cao su chống va cho nhà xưởng
Đệm cao su chống va là cao su đặc được sản xuất dùng để chống va đập, bảo vệ tường cho nhà xưởng, ngành tàu cảng...
Đệm cao su chống va
Đệm cao su chống va là cao su đặc được sản xuất dùng để chống va đập, bảo vệ tường cho nhà xưởng, ngành tàu cảng...